Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Tychy wspierają przedsiębiorców

Ulgi, odroczenia, a nawet zwolnienia z płatności. Miasto Tychy wprowadza pakiet wsparcia dla przedsiębiorców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność lub inne takie podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy. Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50 % nastąpi obniżenie wysokości czynszu o 50 %, a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30 %. W przypadku żłobków, przedszkoli i  szkół rozpatrywanie wniosków odbędzie się w trybie indywidualnym.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek bezpośrednio do jednostki, z którą została zawarta umowa.

Wniosek, będzie dostępny do pobrania na stronie www.umtychy.pl. W urzędzie miasta będzie go można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową: dzialalnosc@umtychy.pl, pocztą na adres: Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta. Wszelkie pytania na temat pomocy można uzyskać w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej : (32) 776 31 05.

Żeby uzyskać ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:

– oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
– formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
– sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
– dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
– oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej).
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Wnioski można składać w formie: pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.
Formularze do pobrania:
 http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/informacje/113
– Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. To co oferujemy to bardzo dużo jak na możliwości miasta, mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście okażą się bardzo pomocne – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.
Z uwagą miasto śledzi także propozycje władzy centralnej oraz zgłaszamy rządowi postulaty samorządów m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich, oczekując jak najszybciej ich wdrożenia.
Źródło: UM Tychy
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.