Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

15 lutego, 2020

,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Od 21 do 28 lutego 2020 r. będziemy obchodzić kolejny ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną.

W organizację tegorocznych obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517), w dniach od 21 do 28 lutego 2020 r. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach będą się odbywać obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Tam bezpłatnych porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami będą udzielać asystenci sędziów.
W dniu 21 lutego 2020 r. oraz od 24 do 27 lutego 2020 r., w godzinach od 12:00 do 15:00 w pokoju 110, a także w tych samych godzinach w dniu 28 lutego 2020 r. w pokoju 010 – w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, przy Al. Korfantego 117/119.
Osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą kierować się również do Ośrodków Pomocy, które w 2020 r. świadczą pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pełna lista tych placówek dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.