Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Tylko do 31 stycznia wnioski o zwolnienie ze składek za listopad

W niedzielę (31 stycznia) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku. Z tej możliwości może skorzystać m.in. branża sprzedaży detalicznej oraz gastronomiczna. Wnioski mogą być składane tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Ze zwolnienia ze składek za listopad w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 może skorzystać przedsiębiorca, jeśli spełni kilka warunków, czyli rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy, był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. i złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku). Oczywiście wniosek musi złożyć w terminie, najpóźniej 31 stycznia 2021 r.

– Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad można było składać od 30 grudnia 2020 r. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów), uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie 2020 r. w porównaniu z sytuacją w listopadzie rok wcześniej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Należy pamiętać, że ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.

Źródło: ZUS

Możliwość komentowania jest wyłączona.