Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

08 kwietnia, 2020

Tysiące wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy wpływa do ZUS

Ponad 263 tysiące wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 9 marca. Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia w całej Polsce zarejestrowano ich 113 tys., a województwie śląskim przeszło 13 tysięcy.

W sześciu oddziałach ZUS w województwie śląskim w dniach od 1 do 7 kwietnia zarejestrowano 13427 oświadczeń o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Najwięcej takich dokumentów wpłynęło do rybnickiego oddziału ZUS, bo w tym przedziale czasowym było ich 3044. W oddziale ZUS w Bielsku-Białej – 2588 wniosków, w oddziale w Chorzowie – 2499, w częstochowskim ZUS wraz z podległymi placówkami – 1567, w sosnowieckim oddziale – 1538, a do zabrzańskiego ZUS wpłynęło 2191 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w terminie od 1 do 7 kwietnia.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14- dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Nowe przepisy dają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 roku życia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z powodu zamknięcia placówek opiekuńczych i oświatowych w związku z koronawirusem, przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:
do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ma też ubezpieczony rodzic lub opiekun osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia, z powodu koronawirusa, placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zasady o korzystaniu nie zmieniły się

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.
Trzeba pamiętać, że długość zasiłku nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje rodzicowi, jeśli drugi rodzic może zapewnić dziecku opiekę, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

źródło: Regionalny rzecznik prasowy ZUS

Możliwość komentowania jest wyłączona.