Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

24 stycznia, 2022

Uczniowie wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Techników uczą się przedmiotów zawodowych w językach obcych.

W sierpniu 2021 r. grupa sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w szkoleniu z zakresu metody CLIL w Szkole ETI na Malcie (Executive Training Institute – Instytut Kształcenia Kadry Zarządzającej). CLIL – Content and Language Integrated Learning (pol. zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego) jest metodą innowacyjną mającą na celu równoczesne poszerzanie wiedzy fachowej z danego przedmiotu oraz pogłębianie kompetencji językowych. Metoda ta rozpowszechniła się na uczelniach europejskich i jest polecana do stosowania w szkolnictwie przez Komisję Europejską. Jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Oznacza to, że uczniowie w trakcie zajęć uczą się rozumieć zagadnienia i problemy z zakresu wiedzy fachowej i zawodowej w języku obcym oraz rozwiązywać te problemy w języku obcym. Językiem stosowanym w tej metodzie w CKZiU jest język angielski.

Przygotowanie projektu, wybór tematyki, dobór kursu i realizacja są dużym wyzwaniem dla mnie i całego zespołu projektowego w CKZiU. Udział w projekcie bardzo wzmacnia wiarę w samego siebie, pozwala na realne używanie języka w środowisku międzynarodowym i rozwój zawodowy. Metody nauki CLIL lepiej trafiają do uczniów. Odwracają ich uwagę od gramatyki, słownictwa poprzez skupienie na zadaniu. Uczniowie uczą się spontanicznych zachowań oraz krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie będzie najbardziej pożądaną umiejętnością pracownika u przyszłego pracodawcy. Moim najważniejszym zadaniem jako nauczyciela jest obudzenie świadomości samo uczenia się. Uczeń uczy się dla siebie, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji. Język angielski jest narzędziem, narzędziem do komunikacji, do nauki, do pracy, narzędziem do zdobywania osiągnięć i poznawania nowych ludzi. Widzę, że realizując ten projekt ” Europejska kadra edukacyjna przyszłości” dorównujemy do światowego poziomu w szkolnictwie zawodowym. Uczniowie stają się w pełni Europejczykami. Mogą w pełni korzystać ze wspólnego rynku pracy oraz udogodnień Unii Europejskiej. Dorównują, a pod wieloma względami nawet przewyższają swoich kolegów z krajów zachodnich”. – Mówi Magdalena Domska, koordynatorka projektu w CKZiU.


Zajęcia z metodą CLIL odbywają się w wymiarze jednej lekcji w miesiącu dla uczniów kształcących się na sześciu kierunkach: technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich, technik stylista, technik przemysłu mody oraz technik żywienia. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych salach multimedialnych oddanych do użytku w tym roku szkolnym. Pracownie te wyposażone są w komputery, tablice multimedialne oraz szereg urządzeń i udogodnień służących do symulacji oraz wieloaspektowego i wielokanałowego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Dzięki tym rozwiązaniom edukacyjnym na przykład technik organizacji reklamy będzie umiał przygotować materiał reklamowy w języku angielskim pracując w języku angielskim. Na przykład technik fryzjerstwa profesjonalnie obsłuży klientkę w języku angielskim. Jest to znaczące podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów kończących nasze technika. Są to również umiejętności, które nie są powszechnie przekazywane w nauce tych zawodów w Polsce i w regionie. Pod tym względem nasze Centrum jest unikalne


„Gdyby przyszedł do mnie klient lub klientka, którzy mówią tylko po angielsku, na pewno byłabym w stanie ich obsłużyć. Z pewnością zrozumiałabym, czego oczekuje i nie miałabym również żadnego problemu, żeby wyjaśnić, co robię z ich włosami. Myślę, że obsługa takich klientów wiązałaby się z większym stresem, ale czuję się na to przygotowana. Dzięki tym umiejętnością mogę śledzić trendy w modzie fryzjerskiej i o różnych nowinkach dowiaduję się z serwisów zagranicznych zanim dotrą do Polski. Daje mi to dużą przewagę nad osobami z branży, które nie realizują takich projektów. Myślę o tym, żeby zgłosić się na staż zawodowy za granicą. Możliwe, że chciałabym też w przyszłości pracować za granicą. Daje mi to więcej możliwości, pozwala na lepsze zarobki i ułatwia znalezienie pracy. To dobrze, że szkoła daje mi takie możliwości”. Mówi Julia Koczwara – uczennica klasy trzeciej na kierunku technik fryzjerstwa.

Źródło: CKZiU Sosnowiec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *