Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

10 stycznia, 2022

Uczniowie wobec zmian klimatu. Raport z badań – styczeń 2022 r.

Dla blisko 70% uczniów zmiany klimatu są istotne, z kolei aż 10% uważa je za nieważne, a 20% nie ma zdania. Ponadto większość badanych uczniów (82%) nie podejmuje dodatkowej aktywności w zakresie edukacji dla klimatu – nie zna tekstów kultury (zna je tylko 8%) i nie ogląda filmów (tylko 31% robi to) na temat kryzysu klimatycznego, a 17, podejmuje dodatkowe działania w zakresie poszerzania i pogłębiania edukacji klimatycznej. Badani uczniowie czerpią inspiracje na temat klimatu z różnych źródeł: z otoczenia, po świat im najbliższy: mediów społecznościowych, telewizji, influencerów. Wymieniali oni: rodzeństwo, rodziców, dziadków, przyjaciół, organizacje proekologiczne, zespoły muzyczne, wokalistów. 
Badania Uczniowie wobec zmian klimatu prowadzone były w ramach projektu wyszehradzkiego Edukacja Humanistyczna V4 dla Klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie.
Ponad połowa badanych uważa (blisko 60%), że edukacja dotycząca klimatu nie jest satysfakcjonująca. Tylko 37,65% uczniów (462 osoby) wskazuje, że na lekcjach poruszane są problemy dotyczące zmian klimatu, co raczej nie sprzyja budowaniu przekrojowej wiedzy dotyczącej globalnego ocieplenia czy zmian klimatu. Najczęściej, jak wskazali respondenci, wątki klimatyczne pojawiają się w ramach następujących przedmiotów szkolnych: geografia, biologia, język angielski, język polski, WOS. Uczniowie zdecydowanie wysoko oceniają lekcje, które pozwalają im zaangażować się w dyskusję, dogłębnie wyjaśniają przekazywane treści. Cenią sobie zaangażowanie prowadzącego, dyskusje i debaty, a zatem formy aktywizujące ich do myślenia i krytycznej refleksji. Zdecydowanie gorzej oceniają lekcje, na których nauczyciele wykorzystują wyłącznie metody podające (wykłady i pracę z podręcznikiem). 
W opiniach uczniów edukacja dla klimatu powinna być: praktyczna (wspólne akcje, takie jak sprzątanie planety, zajęcia na dworze, debaty oksfordzkie), prowadzona przez profesjonalistów (ekspertów i osoby o wykształceniu kierunkowym), prowadzona z pasją, co wpłynie na motywację do aktywnego działania. 
Zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów świadczą o potrzebie systemowych zmian w edukacji, o których wszyscy mówią, a inne państwa od dawna je praktykują. Trzeba pilnie zmienić podstawę programową i podręczniki oraz kształcenie uniwersyteckie nauczycieli. Opieszałość w podejmowaniu tych wyzwań może oznaczać nieodwracalne skutki dla kolejnych pokoleń Ziemian.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

Źródło: EUROPE DIRECT Śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *