Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Umiędzynarodowienie śląskich przedsiębiorstw

Przedstawiciele 9 regionalnych instytucji działających w obszarze wsparcia na rzecz śląskich przedsiębiorców spotkali się 3 marca w siedzibie Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach w celu zacieśnienia współpracy i internacjonalizacji gospodarczej Śląska.

Podczas spotkania dyskutowano na temat aktualnych wyzwań gospodarczych regionu oraz potrzeb przedsiębiorców. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele kluczowych instytucji regionalnych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorców, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Polskiej Techniki Górniczej SA, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów.

Odpowiedzią na potrzeby ekspansji międzynarodowej śląskich przedsiębiorstw jest powołana Regionalna Platforma Eksportowa – zintegrowana sieć współpracy na rzecz umiędzynarodowienia gospodarki regionu poprzez usystematyzowanie istniejących, rozproszonych zasobów organizacyjnych i instytucjonalnych województwa. Platforma łączy działania podejmowane przez instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, instytuty badawcze oraz inne jednostki organizacyjne. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach jest jednych z członków inicjujących. Liderem Platformy została Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach.

Dzięki tak zawiązanej sieci współpracy śląscy przedsiębiorcy uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji oraz wsparcia potrzebnych im podczas procesu wejścia na rynek międzynarodowy, w tym dostęp do zagranicznych instytucji i przedsiębiorców czy usług doradczych dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej. Szeroki zakres informacji na temat internacjonalizacji zostanie zamieszczony na Regionalnym Portalu Eksportowym, czyli serwisie internetowym dedykowanym przedsiębiorcom planującym działalność międzynarodową.

Regionalna Platforma Eksportowa jest wynikiem projektu COMPETE IN – Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Projekt jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Śp. z o.o. w Gliwicach. (wh)

Źródło: GAPiR

Możliwość komentowania jest wyłączona.