Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

19 marca, 2020

VIII edycja konkursu „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

Zachęcamy do udziału w konkursie fotografczno-informatyczno-historycznym „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę” VIII edycja – 2020.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół. W ramach uczestnictwa w konkursie należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com rozwiązanie zadań, które będą się ukazywać na stronie www.zs7.katowice.pl.

Konkurs ma na celu:

– upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu,
– poznanie ciekawych miejsc na terenie Katowic,
– wpływ Unii Europejskiej na rozwój Śląska i Katowic,
– rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji,
– kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą,
– organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych.

Odpowiedzi konkursowe należy nadsyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com.
Do konkursu można przystąpić na każdym etapie jego trwania.
Konkurs polega na przesyłaniu odpowiedzi na 3 zagadki, które ukazywać będą się co DWA TYGODNIE (od marca do maja 2020) na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach www.zs7.katowice.pl.

Odpowiedzi zadań konkursowych należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com. W tytule e-maila z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu i SZKOŁĘ. Na każdy email z odpowiedziami zostanie odesłane potwierdzenie otrzymania wiadomości.

źródło: UM Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.