Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W Bytomiu powstaną stacje ładowania


Do 4 maja potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na terenie gminy Bytom ma funkcjonować minimum 60 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: akt@um.bytom.pl, w tytule maila należy wpisać hasło „Konsultacje społeczne” lub też za pośrednictwem poczty na adres Referatu Transportu Lokalnego Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35 w Bytomiu.

Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 punktów ładowania rozmieszczonych w dwóch stacjach ładowania :

al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 – posiada 2 punkty ładowania o zróżnicowanych mocach: 1 o mocy 50 kW prądu stałego oraz 1 o mocy 22 kW prądu przemiennego)

ul. Chorzowska 90 – posiada 3 punkty ładowania o zróżnicowanych mocach: 2 stanowiskach o mocach 50 kW oraz 100 kW prądu stałego oraz 1 stanowisko o mocy 43 kW prądu przemiennego.
Źródło: UM BYTOM

Możliwość komentowania jest wyłączona.