Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

31 stycznia, 2020

W Bytomiu powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych

W Bytomiu powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych – instytucja, która będzie wspierać i aktywizować działające w naszym mieście organizacje non profit. Prezydent Mariusz Wołosz ogłosił konkurs dla oferentów z energią i pomysłem na to, jak ożywić bytomski trzeci sektor.

Centra Organizacji Pozarządowych to rozwiązanie, z którego korzysta wiele polskich miast. Ich zadaniem jest ścisła współpraca z władzami miasta i pomoc m.in. w takich kwestiach jak udostępnianie organizacjom miejsc na spotkania, szkolenia, czy pomoc w zdobywaniu środków finansowych.

Podczas rozmów ze społecznikami powracał temat potrzeby ożywienia bytomskiego trzeciego sektora, jego większego zaangażowania w sprawy miasta. Liczymy na to, że znajdziemy prężną instytucję z dobrymi pomysłami, która pomoże nam skupić energię bytomskich społeczników i wykorzystać potencjał naszych NGO-sów z korzyścią dla całego Bytomia – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Ze wsparcia Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można korzystać od połowy marca do końca grudnia w gmachu przy pl. Sobieskiego 3. Centrum będzie otwarte minimum 15 godzin w tygodniu, a oferenci nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia, mediami i wyposażeniem. Zadaniem operatora, który zostanie wyłoniony przez komisje konkursową, będzie nie tylko wsparcie infrastrukturalne i techniczne organizacji pozarządowych, ale też inicjowanie i organizacja wydarzeń związanych z działalnością trzeciego sektora, prowadzenie kalendarza imprez i współpraca z miejskimi jednostkami.
Przypomnijmy, że w Bytomiu zarejestrowanych jest kilkaset stowarzyszeń działających m.in. na rzeczy osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, osób starszych czy bezdomnych zwierząt. Nie brak też organizacji, które zajmują się szeroko rozumianą kulturą, edukacją i sportem.

Na oferty zgłaszane m.in. przez stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit, które nie boją się wyzwań, są otwarte i wiedzą jak integrować środowiska pozarządowe i popularyzować działalność społeczną, czekamy do 24 lutego – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego.

Opracowanie: Urząd Miejski w Bytomiu
Autor: Rafał Januszczak

Możliwość komentowania jest wyłączona.