Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W Bytomiu przebudują skrzyżowanie


W Bytomiu przebudują skrzyżowanie ul. Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzańską. Wraz z torowiskiem tramwajowym linii nr:9
Wkrótce kierowców i pasażerów komunikacji tramwajowej czekają spore zmiany. Tramwaje Śląskie wspólnie z gminą Bytom ogłosiły przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przebudowę skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzańską.

Modernizacja torowiska tramwajowego a także prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Frycza-Modrzewskiego i Zabrzańskiej to jedna z najważniejszych inwestycji, jaka ma się rozpocząć w tym roku – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Poprawi ona nie tylko komfort jazdy kierowców, ale również pasażerów komunikacji tramwajowej, którzy codziennie korzystają z linii nr 9, łączącej Bytom z Rudą Śląską i Chorzowem – dodaje prezydent Wołosz.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Frycza-Modrzewskiego.
Torowisko zostanie przebudowane razem z siecią trakcyjną od skrzyżowania ul. Zabrzańskiej i Frycza-Modrzewskiego do ul. Młyn Szombierski na długości około 1300 metrów. Warto podkreślić, że na odcinku od ul. Zabrzańskiej do Skweru Larischa zaprojektowano dwutorowe torowisko, co oznacza, że będzie one wydłużone – w stosunku do obecnego stanu – o ponad 200 metrów. Na pozostałym odcinku torowisko pozostanie jednotorowe.

Z kolei jeśli chodzi o rozbudowę skrzyżowania ul. Frycza-Modrzewskiego i Zabrzańskiej obejmuje ona przebudowę ul. Frycza-Modrzewskiego – skrzyżowania ul. Zabrzańskiej z ul. Frycza-Modrzewskiego do ulicy ks. Włodarskiego. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie również między innymi: przebudowa zatoki autobusowej, peronu tramwajowego, przebudowa i budowa chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz wybudowana zostanie droga rowerowa a także przebudowane zostanie oświetlenie uliczne i nowa sygnalizacji świetlna. Prace obejmą również zieleńce, drzewa, krzewy oraz przebudowę odwodnienia układu drogowego.

Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza-Modrzewskiego z ul. Zabrzańską wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowców, którzy kierują się z Bytomia w stronę Zabrza i Rudy Śląskiej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym do 24 kwietnia. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 17 miesięcy na realizację wszystkich prac.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu – zadanie 8.4 w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Źródło: UM BYTOM

Możliwość komentowania jest wyłączona.