Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W dobie koronawirusa miasto Bytom naprawia drogi

Od 8 kwietnia br. trwają prace drogowe związane z remontem cząstkowym al. Jana Pawła II w kierunku Piekar Śląskich, a także na ul. Modrzewskiego, Palińskiego oraz Romanowskiego. Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu realizuje remonty nawierzchni na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w mieście. W ostatnim czasie wyremontowane zostały zarówno miejsca w ruchu drogowym oraz pieszym – przejścia dla pieszych, w szczególności miejsca spękań, kolein, otwartych ubytków i wykruszeń.

Remonty objęły następujące drogi:

Drogi krajowe:

DK 11- ul. Strzelców Bytomskich na kierunku miasta Tarnowskie Góry przez zjazdem do CH M1 o łącznej powierzchni 60 m2;

DK 79 – ul. Chorzowskiej na kierunku miasto Chorzów prawy skrajny pas przed zjazdem w ul. Starochorzowską o łącznej powierzchni ok 747 m2;

DK 94 – ul. Wrocławskiej – pas lewoskrętu przed skrzyżowaniem z ul. Chrzanowskiego o łącznej powierzchni ok 216 m2;

DK94 – ul. Kwietniewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Jainty o łącznej powierzchni ok 126 m2;

DK94 – ul. Powstańców Warszawskich  przed skrzyżowaniem z ul. Sądową o łącznej powierzchni ok 127 m2.

Drogi powiatowe:

ul. Ptakowicka odcinek od ul. Żołnierskiej do granicy miasta – powierzchnia remontu 192 m2;

ul. Ostatnia – powierzchnia remontu 135 m2;

ul. Chrzanowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Wrocławską o łącznej powierzchni ok 430 m2;

ul. Stara Cynkownia – rejon rozjazdu w kierunku miasta Ruda Śląska i Zabrza o powierzchni 198 m2;

ul. Konstytucji – rejon przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego oraz remont nawierzchni na wiadukcie nad koleją o łącznej powierzchni remontu ok 304 m2;

ul. Stolarzowicka przed skrzyżowaniem z ul. Nową i ul. Felińskiego o powierzchni remontu 293,80 m2;

Poza większymi zakresami remontów zostały przeprowadzone remonty cząstkowe ubytków w nawierzchniach na ul. Św. Piotra, Tulipanów oraz ul. Orzegowskiej. W najbliższych tygodniach, gdy warunki atmosferyczne pozwolą na to, na wyremontowanych zakresach zostanie odnowione oznakowanie poziomowe. Łączna powierzchnia wyremontowanych nawierzchni wyniosła blisko 2900 m2, a ich koszt to kwota 230 tys. złotych. Wszystkich kierowców podróżujący po mieście Bytom prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności.

Red. M. Wieczorek
Źródło UM BYTOM

Możliwość komentowania jest wyłączona.