Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W Gliwicach będzie nowe centrum przesiadkowe

Według założeń budowa Centrum Przesiadkowe w Gliwicach powinna rozpocząć się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Na dniach wyłoniony w przetargu wykonawca zajmie się budową Centrum Przesiadkowego oraz przebudową ul. Składowej i fragmentu ul. Toszeckiej oraz odcinka ul. Tarnogórskiej. Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego gruntownie zmieni na korzyść i zmieni oblicze centrum Gliwic, tworząc przyjazną przestrzeń miejską.

Najnowocześniejsze Centrum Przesiadkowe powstanie na dawnych terenach po kolejowych i skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej, usługowym budynkiem pomocniczym i tunelem łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP oraz z południową stroną miasta.
Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową (zadaszone miejsca postojowe, boksy dla rowerów, stacje napraw rowerów, przygotowanie infrastruktury dla stacji wypożyczalni rowerów) oraz zapleczem komercyjnym.

W ramach robót drogowych zostanie m.in. zmieniona konstrukcja jezdni ulic, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Niezbędna będzie także budowa nowych i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ul. Składowa zostanie połączona z ul. Toszecką. Natomiast na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała Centrum Przesiadkowe w energię elektrycznej. W kolejnej części przedsięwzięcia – po południowej stronie dworca – przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, placu przed dworcem PKP, placu Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku i fragmentów ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Te prace, wraz z robotami towarzyszącymi, prowadzić będzie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który obecnie przygotowuje przetarg na ten zakres prac.
Na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” Miasto otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracowanie Mateusz Wieczorek
Źródło UM Gliwice

Możliwość komentowania jest wyłączona.