Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W jednej kopercie dwie decyzje

W kwietniu emeryci i renciści otrzymają list z ZUS. W kopercie znajdą dwie decyzje: jedna będzie dotyczyła wysokości nowej emerytury, a druga będzie informowała o przyznaniu tzw. „trzynastej emerytury”.

Już za miesiąc w swoich skrzynkach pocztowych emeryci i renciści znajdą list z ZUS, w którym otrzymają dwie decyzje. Z pierwszej dowiedzą się o zwaloryzowanej marcowej emeryturze. W drugiej będzie informacja dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli „trzynastej emerytury”, która na konta emerytów trafi w kwietniu. – Po przeanalizowaniu kosztów, podjęto decyzję, by do naszych świadczeniobiorców te informacje wysłać jednym listem, zamiast w dwóch przesyłek. Wysyłka rozpocznie się już w kwietniu – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Więcej informacji w załączonym pliku.

Waloryzacja już się rozpoczęła
Świadczeniobiorcy, których terminy wypłat emerytur i rent mają ustalony na 1,6, 10. dzień miesiąca już otrzymali wyższe, zwaloryzowane, świadczenie. W tym roku, tak jak w poprzednim, podwyżka jest kwotowo – procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 103,56%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez ten współczynnik wysokości swojego świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, lub pobierają emeryturę w co najmniej minimalnej wysokości (do 29 lutego było to 1100 zł brutto).

W kwietniu „emerytura plus”

Wraz z kwietniowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają tzw. „trzynastą emeryturę”. Jej wysokość to 1200 zł brutto, czyli tyle co najniższa gwarantowana emerytura. Przyznanie tego świadczenia jest automatyczne, podobnie jak w przypadku waloryzacji, nie trzeba składać wniosku w tej sprawie – wyjaśnia rzeczniczka.
Dla kogo „13 emerytura”
Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do: emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

„13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 31 marca 2020 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 31 marca 2020 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.