Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

W walce o czyste powietrze

Nowe propozycje Urzędu Miasta Katowice w walce o czyste powietrze. Są to m.in. Zmiany zasad w udzielaniu dotacji na wymianę ogrzewania, skrócenie okresu udzielenia kolejnej dotacji z 10 do 5 lat oraz zwiększenie dofinansowania z 6 do 10 tys. zł na za montaż kotła.

Na Platformie Konsultacji Społecznych opublikowana została dziś treść propozycji zmian do uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Swoje uwagi mieszkańcy mogą przekazywać do 7 kwietnia, a następnie dokument trafi najpierw pod obrady komisji rady miasta, a ostatecznie na sesję Rady Miasta Katowice. Jednocześnie ze względu na zakres dokumentu uzyska on także opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań dla Katowic i całej metropolii. Największy nacisk postawiliśmy na wymianę starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu. Tzw. „kopciuchy” zastępowane są głównie ogrzewaniem gazowym i elektrycznym. Tylko w 2019 roku dofinansowaliśmy wymianę 1174 pieców, a na ten rok przyjęliśmy ponad 1500 wniosków. Cały czas pracujemy też nad tym, by nasz system walki ze smogiem był coraz skuteczniejszy. W zeszłym roku powołałem Radę ds. poprawy jakości powietrza. Zespół ekspertów wypracował zestaw propozycji, które chcemy wprowadzić w życie. Pierwszy krok to zmiana zasad przyznawania dotacji, zwiększenie możliwość częstszego ubiegania się o nią, ale także wyeliminowanie dotacji na ogrzewanie olejowe i węglowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wśród zmian, które można znaleźć w projekcie uchwały, znajduje się m.in. rozszerzenie akredytacji kotłów na jednostki akredytacyjne z obszaru UE. Dotychczas atesty na kotły mogły być wydane wyłącznie przez polskie instytucje, a po zmianach będziemy przyjmować atesty wydane na terenie całej UE. Wśród planowanych zmian znalazła się także propozycja zwiększenia dotacji do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł dla zmiany systemu ogrzewania polegającej na montażu kotła z podajnikiem na pellet lub pompy ciepła, będącymi głównym źródłem ciepła dla ogrzewania lokalu mieszkalnego przy jednoczesnej likwidacji źródła ciepła zasilanego paliwem stałym – węglem. Do tej pory maksymalna wartość takiego dofinansowania wynosi 6 000 zł.

Największym problemem miast naszej metropolii są tzw. kopciuchy. Dlatego zwiększamy dofinansowanie tym, którzy rezygnują z kotłów węglowych. Projektem uchwały zwiększamy dostępność instalacji na pellet i pompy ciepła do centralnego ogrzewania, które przenosimy do podstawowych źródeł ciepła i przez to zwiększamy dofinansowanie z 6 do 10 tys. Ponadto skrócenie okresu udzielenia kolejnej dotacji z 10 do 5 lat ma zachęcić tych, którzy kilka lat temu zmienili starsze kotły na kotły węglowe nowszej generacji – do szybszego przejścia na inne niż węglowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.
Zdajemy sobie sprawę, że każda zmiana niesie ze sobą określone konsekwencje społeczne. Dlatego już od 2018 roku wspieramy osoby najmniej zamożne nie tylko poprzez dofinansowanie zakupu opału dobrej jakości, ale także możliwość uzyskania dotacji na wkład własny do wymiany kotła – dodaje rzecznik.

W projekcie uchwały ujęto następujące zmiany, które zarekomendowała Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza:

1. Rozszerzenie akredytacji kotłów na jednostki akredytacyjne z obszaru UE (dotychczas dopuszczona była akredytacja tylko polskich instytucji)
2. Zwiększenie dotacji do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł, dla zmiany systemu ogrzewania polegającej na montażu kotła z podajnikiem na pellet lub pompy ciepła, będącymi głównym źródłem ciepła dla ogrzewania lokalu mieszkalnego przy jednoczesnej likwidacji źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (węglem)
3. Skrócenie z 10 do 5 lat okresu dotyczącego możliwości uzyskania drugiej dotacji celowej na zmianę systemu grzewczego w przypadku otrzymania w latach poprzednich dotacji na ekologiczny kocioł węglowy jedynie w przypadku zmiany na ogrzewanie: elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, na pompę ciepła do centralnego ogrzewania, na kocioł z podajnikiem na pellet – szybciej będzie można dokonać zmiany kotła węglowego na inne ekologiczne.
4. Odstąpiono od udzielenia dotacji na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe (brak wniosków od wielu lat) i węglowe kotły z podajnikiem na paliwo stałe.

Przypomnijmy, że Katowice regularnie podejmują szereg działań w zakresie walki o czyste powietrze, które dwukrotnie z rzędu zostały docenione przyznając miasto tytuł najbardziej ekologicznego miasta w Polsce (w 2018 i 2019 roku).

Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko. Zdarzają się mroźne, bezwietrze dni podczas których smog jest szczególnie dotkliwy, czego doświadczyliśmy już w tym sezonie. Dlatego ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy warte ponad 100 mln zł projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kilka tysięcy kontroli rocznie, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. W walce ze smogiem każdy może pomóc. Zwracam się z prośbą do wszystkich katowiczan, by zachęcali krewnych i znajomych posiadających „kopciuchy” do ich wymiany z dofinansowaniem miasta. Często zdanie członka rodziny lub sąsiada potrafi sprawić, że z przestrzeni miejskiej zniknie kolejny kocioł – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Poza wymianą kotłów Miasto Katowice prowadzi szereg innych działań na rzecz ochrony jakości powietrza. W realizacji jest projekt o wartości 100 mln zł polegający na dociepleniu 45 budynków użyteczności publicznej. Do walki z niską emisją przyczyniają się też kontrole Straży Miejskiej realizowane m.in. z użyciem drona. Jednym z priorytetowych zadań w Katowicach jest rozwój komunikacji publicznej. Trwa budowa trzech centrów przesiadkowych typu Park and Ride o wartości ponad 260 mln zł, w ostatnim czasie miasto zakupiło za ponad 100 mln 108 nowoczesnych autobusów – w tym 5 elektrycznych. Trwają także prace związane z budową nowej linii tramwajowej.

Źródło: UM Katowice
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.