Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

22 marca, 2019

Witamina C – cołko prowda – tajla 2

Witamina C – cołko prowda – tajla 2

Jako witamina C je lepszo – we pilach, proszku abo we szpricy?
Czynsto słyszy sie, abo idzie przeczytać, iże nojlepszo je we proszku a szpricy. Czynsto jednako take informacje podowane sům bez producyntůw tych proszkůw abo szpricůw. Prowda je tako, iże kożdo witamina C je skuteczno. Jedna działo gibcij, inkszo wolnij, nale kożdo działo.

Wlywy witaminy C pomogajům lyczyć raka?
Kajniýkaj do sie poczytać ô pozytywnym wpływie witaminy C przi lyczyniu raka. Prowda je tako, iże take efekty faktycznie bůły, nale ýno u niýkerych pacjyntůw. Beztuż bezwzglyndnie niý werci sie stosować takij terapie na swoja rynka. Przi poważnych niýmocach, trza po prostu skůnsultować sie ze lykorzym, a uzgodnić procys lyczynio.

Synteticzno abo noturalno witamina C?
Chocioż synteticznyj witaminy C produkuje sie hołda i łatwo ja dostać a wygodnie je łykać, to zowdy nojlepszo do noszego ôrganizmu bydzie ta noturalno. Je łůna we mocce ôwocůw a gymizůw. Nojlepij po prostu zdrowo sie ôdżywiać a jodać wiyncyj noturalnyj, nisko przetworzůnyj żywności. Bydzie lepij smakować a przi tymu je ô co zdrowszo.

Kaj snojdymy nojwiyncyj witaminy C?
Kejby sie ô to spytać, to mocka z Wos padałoby ôd razu, co we cytrinach. I to je prowda. Jednako sům ôwoce a gymiza, kaj snojdymy ij wiyncyj. Dejmy na to paprika. Coby dostać tyla witaminy C, co ze jednyj papriki, to trza by bůło zjejś pora, poranoście cytrin. Bůłoby kwaśno pra?
Tym trocha myńszym smakoszům chcymy tyż spůmnieć, co dużo witaminy C je tyż we rybizlach, zielinie peterzýli a ôwocach rołzy. Nojbarzi znano nům rekordzistka to jednako acerola. Czamu? We 100 g cytriny je kajś 50 mg witaminy C. We kożdych 100 g aceroli je wele 1500 mg tyj witaminy. Růżnica pra?

Witamina C i szlus
A chocioż witamina C niý pomoge nům we kożdyj niýmocy a niý ma cudownym lykiym na wszysko, to je łůna wożno dlo noszego ôrganizmu a werci sie dbać ô nia we noszyj diecie. A przepis? Prosty. Jydz ôwoce a gymiza, a niý trza Ci bydzie żodnyj dodatkowyj suplymyntacje.

Przełożył
Michał Baraniok

Możliwość komentowania jest wyłączona.