Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wniosek o abonament mieszkańca w SPP tylko elektronicznie

Tymczasowe zasady wydawania abonamentów mieszkańca wdrożył Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Uzyskanie abonamentu M jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Abonament uprawnia mieszkańców zameldowanych na obszarze objętym strefą płatnego parkowania w Bytomiu do postoju na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie. Wydawany jest osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami samochodów osobowych. Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu „M” tylko na jeden pojazd. Abonament wydawany jest na rok (jednak nie dłużej niż na czas zameldowania w obszarze SPP).

Procedura uzyskania abonamentu M:

Należy wysłać wniosek zamieszczony na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów na adres mzdim@mzdim.bytom.pl. Do wniosku należy dołączyć:

1. Potwierdzenie wpłaty 50 zł przelewem na rachunek MZDiM: GETIN Bank S.A. o/Bytom Nr 50 1560 1049 0000 9030 0026 9702.
2. Skan obydwu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu (wystawionego na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament
3. W przypadku jeśli wnioskodawca nie jest wpisany do dowodu rejestracyjnego – skan umowy leasingowej, najmu, zawartej pomiędzy właścicielem a wnioskodawcą,
Po weryfikacji dokumentów pracownik działu Strefy Płatnego Parkowania skontaktuje się z wnioskodawcą i poinformuje, kiedy będzie można odebrać abonament w biurze SPP (ul. Krakowska 20).

źródło: UM Bytom

Możliwość komentowania jest wyłączona.