Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

22 marca, 2020

Woda dla wszystkich!

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem. Święto to ma uświadomić, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenia niesie ze sobą spadek jej zasobów.

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem Woda dla wszystkich!

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest twoim prawem.

Celem tegorocznego Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi na problem dostępu ludzi do bezpiecznej wody. Według danych szacunkowych, miliardy ludzi nadal żyje bez dostępu do bezpiecznej wody w gospodarstwach domowych, szkołach, miejscach pracy, gospodarstwach rolnych i fabrykach.

Wielu jeszcze na świecie ma utrudniony dostęp do wody w szczególności są to grupy marginalizowane tj. kobiet, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i inne, które są często pomijane, a czasem spotykają się z dyskryminacją, ponieważ próbują uzyskać dostęp do bezpiecznej wody. Dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka.
Zdjęcie:pixabay

Możliwość komentowania jest wyłączona.