Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wodzisław Śląski pozyskał 6,4 mln zł dofinansowania na kolejne termomodernizacje

6,4 mln zł – to środki zewnętrzne, które miasto Wodzisław Śląski pozyskało właśnie na kolejne termomodernizacje. Dofinansowane inwestycje, między innymi remonty kamienic na Starym Mieście, już zostały, a także zostaną zrealizowane w ramach dwóch projektów: „Eko Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. Wśród korzyści: ograniczenie emisji pyłu PM10 i obniżenie kosztów utrzymania obiektów.
W ramach projektu „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” zmodernizowaliśmy kamienice przy Kościelnej 4, 8, 10, Kościelnej 2/Sądowej 4 oraz Opolskiego 4. Teraz zdobyliśmy na już wykonany, warty 2,2 mln zł remont dofinansowanie na poziomie 95 proc. Mamy więc i piękne, wyremontowane kamienice, i prawie całość środków na ich zrealizowaną wcześniej modernizację – przekazuje prezydent miasta Mieczysław Kieca. W zeszłym roku docieplone zostały ściany zewnętrzne obiektów oraz stropy poddasza, wymieniono pokrycia dachowe, stolarkę, wykonano instalacje c.w.u. oraz c.o. Zaplanowane zostały też pomieszczenia pod węzeł cieplny oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Drugi projekt, czyli „Eko Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego”, realizujemy od 2019 roku, kiedy to rozpoczęliśmy roboty związane z budynkiem OSP Kokoszyce. Kolejne etapy projektu zaplanowaliśmy na lata 2020-2023. Mówię tutaj o termomodernizacjach budynku warsztatowo-socjalnego Służb Komunalnych Miasta, budynków mieszkaniowych przy Marklowickiej 17a, Skłodowskiej 5 oraz kamienic wokół Rynku: Konstancji 2, Rynek 13, 14, 20, 29, 16, Rynek 17/Sądowa 2 – wymienia Mieczysław Kieca. Wartość projektu opiewa na 5,8 mln zł, dofinansowanie na poziomie 45/85 proc. zależne jest od budynku.
Kluczowe korzyści z realizacji projektów to przede wszystkim: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ograniczenie emisji pyłu PM10 (szacowany stopień redukcji: 1,42 t w skali roku) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (szacowany roczny spadek: 583,24 t), co przełoży się bezpośrednio na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników.
Wyniki naboru związanego z poddziałaniem 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłoszono 1 marca.
Przypomnijmy, wśród ostatnich inwestycji w Wodzisławiu Śląskim, prowadzonych na rzecz czystszego powietrza, można wymienić między innymi: termomodernizację obiektów SP nr 3 i MOSiR „CENTRUM” w latach 2018-2019. W zeszłym roku miasto otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”, który jest aktualnie realizowany i obejmuje budynki SP nr 1, ZSP nr 3, OSP Radlin II, OSP Jedłownik, OSP Zawada, OSP Turzyczka oraz SKM. Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie również z RPO WSL 2014-2020.

Źródło: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.