Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wsparcie dla MŚP


Są pieniądze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ruszyła czwarta, ostatnia runda naboru wniosków w konkursie RPO WSL 2014 – 2020 ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 800 tys. zł, a poziom dofinansowania maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii. Pieniądze można otrzymać na utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dotacje m.in. na:

• nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,

• mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,

• koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/527 Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Termin złożenia wniosku upływa 23 czerwca.

Źródło: UM Gliwice

Możliwość komentowania jest wyłączona.