Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wybrano władze Śląskiej Partii Regionalnej

Dziś po godzinie 21.00 pojawiły się pierwsze doniesienia z konwentu Śląskiej Partii Regionalnej w czasie którego członkowie wybrali na drodze głosowania swoje władze. W radzie politycznej zasiądzie piętnaście osób. Największą liczbę głosów oddano na Marian Makułę, Anielę Jany i Rafała Adamusa.

W skład rady weszli:
Henryk Mercik – przewodniczący
Joachim Otte – wiceprzewodniczący
Józef Porwoł
Dietmar Brehmer
Aniela Jany
Janusz Dubiel
Marian Makuła
Roman Kubica
Mirosław Patola

W skład zarządu:
Marek Nowara – przewodniczący
Ilona Kanclerz – wiceprzewodnicząca
Rafał Adamus – skarbnik
Jerzy Gorzelik – sekretarz generalny
Piotr Snaczke
Waldemar Murek

 

Śląska Partia Regionalna została wpisana do ewidencji partii politycznych 10 maja b. r. po wyjątkowo długim postępowaniu rejestracyjnym. W niecałe dwa tygodnie później klub Ruchu Autonomii Śląska w Sejmiku przekształcił się w klub ŚPR. W skład ugrupowania wchodzą postaci z rozmaitych lokalnych organizacji poświęconych działalności społecznej i politycznej, w tym członkowie Związku Górnośląskiego, RAŚ, Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego czy Stowarzyszenia „Przymierze Śląskie”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.