Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wypełnij kwestionariusz ankiety dotyczący reklam w mieście – ruszają konsultacje społeczne

Denerwują Cię reklamy w mieście? Jest ich za dużo? A może jest ich za mało? Czy w Bytomiu mamy do czynienia z chaosem reklamowym w przestrzeni publicznej? Jeśli tak – jak go uporządkować? Urząd Miejski w Bytomiu prosi mieszkańców o opinię w sprawie przestrzeni miejskiej.

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostanie badanie ankietowe – kwestionariusz można wypełnić w formie elektronicznej i papierowej. Odpowiedzi na 12 pytań zajmują zaledwie kilka minut, a pytania dotyczą m.in. wpływu reklam na wizerunek miasta i odbiór krajobrazu, konieczności regulacji prawnej reklam i elementów małej architektury czy wyglądu ogródków gastronomicznych.

Ankiety w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej miasta (http://forms.gle/VpGud6PWBExqkDqJA), a w formie papierowej – w Punkcie Informacyjnym UM (ul. Parkowa 2, parter), sekretariacie Wydziału Architektury UM (ul. Parkowa 2, pokój 304) oraz w Biurze Promocji Bytomia (Rynek 7). Można wypełniać je od 10 lutego do 1 marca.

Wypełnienie kwestionariuszy ankiet to niejedyny sposób, w jaki będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy na temat przestrzeni. 17 lutego o godz. 11 i 24 lutego o godz. 15.30 zaprosimy bytomian do wzięcia udziału w spacerach badawczych – mówi Bartłomiej Malczyk, naczelnik Wydziału Architektury. Chcemy spytać mieszkańców, co im się w danym miejscu nie podoba, jakich zmian oczekują. Spacery będą przebiegały ulicami, przy których znajdują się zabytkowe kamienice. Ruszamy z Biura Promocji Bytomia (Rynek 7) w kierunku Dworcowej i Placu Wolskiego a także wzdłuż ul. Wrocławskiej do Parku Kachla.

Badanie ankietowe i spacery badawcze to kolejny element prac nad uchwałą w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń. Tzw. uchwała reklamowa ma wprowadzić ład przestrzenny w mieście, a przedsiębiorcom pomóc w dotarciu czytelną z informacją do klientów. Wnioski z konsultacji społecznych zostaną ujęte w specjalnym raporcie. Na jego podstawie powstaną poszczególne zapisy w uchwale reklamowej.

Przypomnijmy, dzięki Ustawie krajobrazowej, która weszła w życie we wrześniu 2015 r., ład przestrzenny porządkują miasta w całej Polsce. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.

Porządkowanie przestrzeni to konieczność. Banery reklamowe wiszące na ogrodzeniach czy agresywne, święcące neony nie tylko zaburzają ład i porządek. W wielu miejscach reklamy stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają na przykład znaki drogowe.

Biuro Prasowe
Urząd Miejski w Bytomiu

Możliwość komentowania jest wyłączona.