Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie odstąpienia od umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) to jedna z większych i ważniejszych inwestycji ostatnich lat w Katowicach. Powstanie MCK wpłynęło pozytywnie na wizerunek miasta i jego rozwój – m.in. w aspekcie turystyki biznesowej czy też możliwości skutecznego zabiegania o goszczenie takich wydarzeń jak Szczyt Klimatyczny (2018), Światowa Konferencja Antydopingowa (2019) czy Światowe Forum Miejskie (2022). Tylko w 2019 roku w MCK i sąsiadującym z nim Spodkiem (które funkcjonalnie tworzą jedną całość) zorganizowano 251 wydarzeń konferencyjnych i biznesowych, w których udział wzięło ponad 727 tys. osób.

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, z dofinansowaniem ze środków unijnych, rozpoczęła się w 2011 roku. Zgodnie z harmonogramem budowa miała się zakończyć 31 maja 2013 roku. Z uwagi na liczne opóźnienia i poważne problemy finansowe wykonawcy (Polimex – Mostostal) Miasto Katowice rozwiązało 17 września 2012 roku warty 255,95 mln zł kontrakt na budowę MCK.

Przed podjęciem tej decyzji wykonawca wielokrotnie był wzywany do intensyfikacji robót. Należy podkreślić, że decyzja Miasta Katowice była zdeterminowana koniecznością realizacji inwestycji w ówczesnej perspektywie finansowej. Nie zrealizowanie inwestycji w 2015 roku byłoby jednoznaczne z utratą dofinansowania unijnego w kwocie 152,92 mln zł. Rok 2015 był ostatnim możliwym terminem ukończenia inwestycji przy zachowaniu dofinansowania, co podkreślał w korespondencji Urząd Marszałkowski: „rok 2015 jest ostatnim, w którym wydatki ponoszone w ramach projektów są uznawane za kwalifikowane. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest sprawna i terminowa realizacja Państwa projektów, zgodnie z przyjętymi harmonogramami”. W przypadku nie zrealizowania w tym terminie inwestycji skutkowałoby koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Warto dodać, że dalsza współpraca z wykonawcą, który miał poważne problemy finansowe, a także spore opóźnienia w harmonogramie realizacji MCK pozwalała z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, stwierdzić, ze ukończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w terminie było niemożliwe. Urząd Miasta Katowice w dniu 26.09.2012 roku w korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego wskazywał, że „pomimo kilkukrotnych próśb ze strony przedstawicieli Miasta Katowice, Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu ostatecznej wersji harmonogramu (tj. uzgodnione z Inżynierem Kontraktu). Dodatkowo, z powodu słabego zaawansowania prac na budowie Generalny Wykonawca był kilkukrotnie wzywany przez Inżyniera Kontraktu do zintensyfikowania prac oraz zwiększenia liczby osób pracujących na budowie, co nie przyniosło oczekiwanego efektu”.

Decyzja o rozwiązaniu umowy została podjęta w pełni świadomie i pozwoliła zrealizować inwestycję w czasie – a tym samym zachować dofinansowanie na poziomie 73,3% wartości projektu, które wyniosło finalnie 182 mln zł (dofinansowanie ostatecznie było większe z uwagi za wzrost kosztu całkowitego inwestycji do 377,86 mln zł).

Ostatecznie umowa została rozwiązana i rozpoczął się trwający proces sądowy. Proces zakończył się 5 marca br. w sądzie apelacyjnym. Sąd zasądził na rzecz Polimex – Mostostal kwotę 40,4 mln zł, przy czym dla budżetu miasta, z uwagi na wcześniej naliczane kary na wykonawcę przez miasto, będzie to skutek finansowy wynoszący 28 mln zł. Wyrok sądu jest prawomocny. – Nie komentujemy orzeczeń sądów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków musimy najpierw zapoznać się z uzasadnieniem wyroku – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.