Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

08 czerwca, 2020

Wystartowały tegoroczne matury

Miesiąc później niż zazwyczaj, ale tegoroczne egzaminy dojrzałości w czasach pandemii zostają przeprowadzone. Dziś rozpoczynają się matury. Sesja główna potrwa do 29 czerwca.

Matura odbywa się w reżimie sanitarnym. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe. Zanim uczniowie zajmą miejsca w ławkach, muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Maseczkę na czas pisania mogą zdjąć. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina także, że maturzyści muszą mieć własne długopisy. Szkoły muszą zadbać, aby ławki były ustawione w odstępach co najmniej 1,5 metra.

Jak wynika z danych CKE, około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
• język polski – na poziomie podstawowym
• matematyka – na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
• język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Po przedmiotach obowiązkowych maturzyści będą pisać przedmioty obowiązkowe na poziomie rozszerzonym. Wśród najchętniej wybieranych przedmiotów jest odpowiednio język angielski, geografia, matematyka, język polski, biologia, chemia.

W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana.

Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.