Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

27 maja, 2022

XVIII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami


W poniedziałek (30 maja) w Rudzie Śląskiej rozpocznie się Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Obchody zainaugurowane zostaną uroczystą mszą świętą, która zostanie odprawiona o godz. 10:00 w Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w dzielnicy Kochłowice. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą do Domu Pomocy Społecznej „Św. Józef” (ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3), gdzie nastąpi przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta na ręce osób z niepełnosprawnościami.

– Po dwóch latach pandemii i obostrzeń wracamy do organizacji szerokich obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Jestem pewna, że będzie to czas pozytywnej energii, uśmiechu i radości – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. – Wiele razy miałam okazję przekonać się, że osoby z niepełnosprawnością to wyjątkowi ludzie, od których każdy z nas może czerpać siłę i pozytywną energię – dodaje.

Obchody, tradycyjnie już, rozpoczną się mszą świętą, która w tym roku zostanie odprawiona o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach pod przewodnictwem ks. dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Łukasza Stawarza i proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach ks. Cezariusza Wali. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystym korowodem przejdą do Domu Pomocy Społecznej „Św. Józef”, gdzie nastąpi tradycyjne przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta na ręce osób z niepełnosprawnościami. Podczas kolejnych dni w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej odbywać się będzie szereg imprez i spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.

We wtorek, 31 maja br., odbędzie się turniej gry w warcaby (ośrodek „Święta Elżbieta”), dzień otwarty w siedzibie Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, biesiada rodzinna przy SP 35 oraz szkolny piknik w kapeluszu przy ruinach zamku rudzkiego, organizowany przez Zespół Szkół nr 7. Ponadto w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywizacja.

1 czerwca dedykowany będzie dzieciom. Z okazji ich święta Szkoła Podstawowa nr 11 zaplanowała w godz. 10:00 – 13:00 gry i zabawy sprawnościowe z udziałem dzieci i rodziców, z kolei Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Fundacja Edukacja Marzeń organizują na boisku szkolnym VI Olimpiadę Specjalną dla szkół specjalnych oraz szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. W tym dniu DPS „Św. Józef” organizuje koncert muzyki klasycznej „Muzyka łączy”, z kolei Polski Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska zaprasza przedstawicieli instytucji na prelekcję „Nowe technologie w życiu osób z wadą wzroku”.
2 czerwca br. w siedzibie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Nowym Bytomiu odbędzie się konkurs piosenki, w którym wezmą udział zaproszeni goście z placówek działających na terenie miasta. Z kolei przedszkolaki zaprezentują się na deskach Miejskiego Centrum Kultury w XIII Festiwalu artystyczno-wokalnym „do, re, mi…”.

2 czerwca to również Dzień Ogrodu Sensorycznego przy SP nr 12 im. Św. Łukasza. Podczas wydarzenia (9:00-12.30) zaplanowano m.in. występy artystyczne, sadzenie roślin i warzyw, przygotowywanie sałatek, zabawy z chustą Klanza oraz olimpiadę „sportów dziwnych”.

W tym dniu ciekawe warsztaty organizują również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Zajęcia z elementami literackimi „Kim będę, jak dorosnę” dedykowane są dzieciom ze szkół specjalnych. Dla nich przewidziane są również warsztaty kreatywne wraz z nauką języka angielskiego. Dla osób z niepełnosprawnościami, które szukają pracy, 2 czerwca w godz. 10.00 – 12.00, pod telefonem będzie dyżurował doradca zawodowy (tel. 32 771 59 00).

W piątek, 3 czerwca, Ośrodek Adaptacyjny dla dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie organizuje dzień otwarty, podczas którego będzie można obejrzeć występy podopiecznych ośrodka oraz wziąć udział w pikniku. W tym dniu w DPS „Senior” zaplanowano XVII Turniej Skata i Remika.

Z kolei 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 15 organizuje turniej gier i zabaw podwórkowych. Zaplanowano m.in. takie konkurencje, jak: tor przeszkód, gra w kapsle, w gumę, w klipa i w krola.

Przez dwa ostatnie dni Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami (7 i 8 czerwca br.) trwać będzie Olimpiada Radości, czyli zmagania osób niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych. Jak zwykle organizatorem wydarzenia jest Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Odbędzie się ono w hali sportowej MOSiR w dzielnicy Halemba. Również przez kolejne ostatnie dwa dni TGOzN będzie można obejrzeć Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej „od podszewki”. Zaplanowano wizyty w dziale szwalniczym, pralniczym oraz w sali rehabilitacji.

XVIII TGOzN zakończy się w środę, 8 czerwca, podczas Olimpiady Radości, której gospodarzem będzie Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

W organizację Tygodnia zaangażowały się ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i miejskie jednostki organizacyjne. Koordynatorem wydarzenia jak co roku jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczne XVIII obchody Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami wzorem lat ubiegłych wpisują się w Metropolitarne Święto Rodziny, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Rodzina – źródło pokoju”.

W ubiegłym roku budżet pomocy społecznej przeznaczony na realizację różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych objął m.in. koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który wyniósł 14 743 433,82 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 9 776 227,70 zł; pozostałe środki w wysokości 4 967 206,12 zł pochodziły z budżetu Wojewody).

Domy Pomocy Społecznej otrzymały dodatkowo środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w łącznej wysokości: 296 501,00 zł.

Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców w DPS–ach działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono 6 350 665,32 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto przekazało z budżetu Wojewody środki w wysokości 1 304 911,50 zł. Z kolei na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 851 358,00 zł, na  specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 359,28 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 370 550,00 zł (budżet Wojewody).

W 2021 roku miasto realizowało finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego resortowe Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Z Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej skorzystało 26 osób, a koszt świadczonych usług wyniósł 142 840,00 zł, z kolei z Programu Opieka Wytchnieniowa skorzystało 11 osób, a koszt świadczonych usług wyniósł 94 440,00 zł.

Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ poza miastem w wysokości 327 850,69 zł.

Tegoroczne wsparcie dla Rudy Śląskiej z PFRON wynosi 4 662 731,00 zł. Największą pulę z tej kwoty 3 132 480,00 zł tradycyjnie przeznaczono na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei kwotę 380 000,00 zł przypadło na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym. Na dotowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 434 675,18 zł, na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 220 000,00 zł. Z kolei na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

W 2021 roku dofinansowanie z PFRON wyniosło 4 321 548,00 zł. Z tych środków rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 39 osób, 252 osobom przyznano dotacje do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 139 osób niepełnosprawnych wraz z 74 opiekunami (w tym 44 dzieci z 41 opiekunami).

Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,5 mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (prawie 500 tys. zł), świadczeń opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (w sumie niespełna 35 mln zł), zasiłków dla opiekuna wraz ze składkami emerytalno–rentowymi (prawie 108 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 52 tys. zł).

Z danych ONZ wynika, że ponad 650 milionów osób na świecie, czyli ok. 10% całej populacji, jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niepełnosprawności. Według EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2021 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2464 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym oraz 404 osobom poniżej 16. roku życia.
Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *