Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

ZBADAJĄ ROLNICZĄ KONIUNKTURĘ I… PODRÓŻE

W piątek (14.07) katowicki Urząd Statystyczny rozpoczął badania ankietowe koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badanie przeprowadzą ankieterzy UStat. Badania potrwają do końca lipca.

A do 20 lipca w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Osoby, do których zwrócą się ankieterzy, zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zgodnej ze stanem faktycznym. Informacje zebrane prze ankieterów są poufne i przeznaczone wyłącznie do celów statystycznych. (to)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.