Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Zbiórki żywności nie będzie


Stowarzyszenie Nasze Mysłowice z powodu pandemii odwołuje m.in. tegoroczny jarmark oraz zbiórkę żywności. Można jednak wpłacać pieniądze, dzięki którym zostaną zakupione paczki na święta dla najuboższych rodzin.

W tym roku nie ma możliwości organizowania Jarmarku Wielkanocnego na Bończyku, zbierania w markecie produktów do paczek świątecznych czy kwestowania przez wolontariuszy na zakup produktów do nich . Potrzeby zaś w tym zakresie z roku na rok rosną. Na dzień dzisiejszy przekazano słodycze dla 56 podopiecznych Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego ” Nadzieja”, w przygotowaniu są paczki dla 11 dzieci zgłoszonych przez opiekuna wolontariatu w SP nr 2 oraz 12 dzieci zgłoszonych przez przewodniczącą zarządu dzielnicy Piasek w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Sportowej. Ponadto, jak co roku, chcemy się dołożyć do paczek przygotowywanych przez Szyb Bończyk. Dzięki przekazanym paczkom, może chociaż trochę uda się wywołać świąteczny nastrój w domach ok. 80 obdarowanych osób biorących corocznie udział w śniadaniu. Jako stowarzyszenie działające non profit, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, zwracamy się z prośbą: nie zapominajcie w tych trudnych czasach o najuboższych – mówi Piotr Olszowski Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”

Pieniądze można przekazać bezpośrednio na konto

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

lub na utworzoną zrzutkę pn.:Wpłata na zrzutkę ‚Wielkanocna zbiórka na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin” utworzoną http://zrzutka.pl/45rvg8?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR1NL4s9hsau4uoP7_03kIMSDquowXA6wm04lfwWkwDwBS4Yny_ujSYihW0 

Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.