Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Zielony budżet w Katowicach – prawdopodobnie największy w Polsce


Foto: Radoslaw Kaźmierczak

Duże zmiany czekają katowiczan w tegorocznym budżecie obywatelskim. Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, by z jego 30-milionowej puli wydzielić aż 5 mln zł na tzw. „zielony budżet”. W tej sprawie zostało podjęte dziś odpowiednie zarządzenie. – Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego w 2019 roku, realizując swoje zapowiedzi, podniosłem pulę budżetu obywatelskiego z 20 mln zł do 30 mln zł, by katowiczanie mieli realny wpływ na swoje otoczenie. Teraz przyszła pora na kolejny krok – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć takie działanie – dodaje prezydent.

„Zielony budżet” będzie podobny do „zwykłego” budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków ich weryfikacji i przybierze formę konsultacji społecznych. Katowiczanie będą mogli nadsyłać swoje projekty od początku kwietnia do 14 maja. Następnie projekty będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Pula 5 milionów złotych została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek. – W ramach „Zielonego budżetu” będziemy mogli zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Warto dodać, że katowicki „Zielony budżet” będzie prawdopodobnie największy w Polsce. Choć z tego rozwiązania korzysta niewiele miast, to jednak z powodzeniem zostało do tej pory wdrożone m.in. w Lublinie (od 2017 roku – 2 mln zł rocznie) czy Białymstoku (od 2019 r. – 1 mln zł), a katowicki „Zielony budżet” został przygotowany właśnie w oparciu o doświadczenia Lublina.

Swoje pomysły składać będzie można na specjalnie przygotowanym do tego formularzu, który należy dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej lub drogą elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu. Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne będą na stronie bo.katowice.eu.

Ważne daty:
• Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu – od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.
• I etap weryfikacji – do 1 czerwca 2020 r.
• Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji – do 15 czerwca 2020 r.
• II etap weryfikacji – do 14 sierpnia 2020 r.
• Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji – do 24 sierpnia 2020 r.
• Etap pracy Zespołu Oceniającego – do 18 września 2020 r.
• Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji – do 29 września 2020 r.


Foto: Radoslaw Kaźmierczak

Podział środków dla jednostek pomocniczych w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice

Nr i nazwa jednostki pomocniczej// Pula środków wynikająca z podziału 5 mln zł
1 Śródmieście 299 535 zł
2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 193 761 zł
3 Zawodzie 168 091 zł
4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec 171 403 zł
5 Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka 129 064 zł
6 Ligota-Panewniki 321 997 zł
7 Załęże 149 503 zł
8 Osiedle Witosa 178 553 zł
9 Osiedle Tysiąclecia 256 789 zł
10 Dąb 134 390 zł
11 Wełnowiec – Józefowiec 192 490 zł
12 Koszutka 162 238 zł
13 Bogucice 190 847 zł
14 Dąbrówka Mała 113 873 zł
15 Szopienice – Burowiec 193 311 zł
16 Janów – Nikiszowiec 153 454 zł
17 Giszowiec 208 632 zł
18 Murcki 115 265 zł
19 Piotrowice – Ochojec 268 989 zł
20 Zarzecze 96 988 zł
21 Kostuchna 171 178 zł
22 Podlesie 129 652 zł
Zadania ogólnomiejskie 999 997 zł
SUMA
5 000 000 zł

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.