Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

18 marca, 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Od 18 marca do 27 marca 2020 r. następujące poradnie WSTRZYMUJĄ PRZYJMOWANIE PACJENTÓW:
– Poradnia Leczenia Bólu,
– Poradnia Okulistyczna,
– Poradnia Logopedyczna,
– Poradnia Genetyczna,
– Poradnia Audiologiczna,
– Pracownia Fizjoterapii, Kinezyterapii i Masażu.

Następujące poradnie udzielają konsultacji WYŁĄCZNIE POPRZEZ TELEPORADY:
– Poradnia Chorób Metabolicznych,
– Poradnia Endokrynologiczna,
– Poradnia Neurologiczna,
– Poradnia Onkologii i Hematologii,
– Poradnia Leczenia Żywieniowego,
– Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka,
– Dziecięca Opieka Koordynowana (DOK).

Następujące poradnie PRZYJMUJĄ WIZYTY pacjentów ze wskazaniami: PILNE (CITO) oraz PO ZABIEGACH i PO HOSPITALIZACJI; pozostałych pacjentów tych poradni prosimy o skorzystanie z teleporady:
– Poradnia Chirurgiczna,
– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
– Poradnia Diabetologiczna,
– Poradnia Gastroenterologiczna,
– Poradnia Diabetologiczna,
– Poradnia Kardiologiczna,
– Poradnia Kardiochirurgiczna,
– Poradnia Leczenia Mukowiscydozy,
– Poradnia Nefrologiczna,
– Poradnia Neurochirurgiczna,
– Poradnia Ortopedyczna,
– Poradnia Otolaryngologiczna,
– Poradnia Urologiczna.

Ważna informacja na temat teleporad:

Pacjenci umówieni na wizyty w poradni na dany dzień w godz. 8.00-14.30 będą mogli skorzystać z teleporady TYLKO W DNIU WIZYTY pod numerem telefonu 32 207 17 77.
Pacjenci umówieni na wizyty w poradni w danym dniu po godz. 14.30 powinni kontaktować się bezpośrednio z poradnią TYLKO W DNIU WIZYTY pod numerami:
– Poradnia Diabetologiczna – środa – tel. 32 207 17 10, 32 207 16 84, 32 207 16 62, 32 207 16 73,
– Poradnia Leczenia Mukowiscydozy – poniedziałek, wtorek – tel. 32 207 17 03,
– Poradnia Neurologiczna – poniedziałek, czwartek – tel. 32 207 17 20, 32 207 16 08,
– Poradnia Onkologii i Hematologii – wtorek, środa – tel. 32 207 18 46,
– Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka – środa – tel. 32 207 16 72.

Szpital przyjmuje do porodów

Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD przyjmuje pacjentki wyłącznie z trwającą akcją porodową lub te, z którymi ustalono wcześniej termin cięcia cesarskiego.
Nie jest możliwe, by rodzącej towarzyszył partner lub inna osoba. Nie ma możliwości wykonania u pacjentek w trybie ambulatoryjnym badań typu USG, KTG, konsultacji lekarskich itp. W dalszym ciągu całkowicie wstrzymane są przyjęcia pacjentek na planowe zabiegi ginekologiczne.

Zasady przekazywania mleka matki dla noworodków
Zmienione zostały zasady przekazywania mleka matki dla noworodków hospitalizowanych w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD. Od 18 marca NIE JEST MOŻLIWE WNOSZENIE MLEKA NA ODDZIAŁ przez osoby spoza szpitala. Mleko będzie transportowane na oddział przez pracowników szpitala w specjalnej lodówce.
W związku z tym prosimy o dostarczenie mleka w OPAKOWANIACH JEDNORAZOWYCH (np. woreczkach do przechowywania pokarmu lub butelkach), które później NIE BĘDĄ PAŃSTWU ZWRACANE.
Prosimy o CZYTELNE OPISANIE OPAKOWANIA z mlekiem następującymi informacjami:
– imię i nazwisko dziecka,
– data i godzina odciągnięcia pokarmu.
Prosimy o dostarczenie mleka w godz. 13.00-14.00 oraz 20.00-21.00. W tych godzinach mleko będzie od Państwa odbierane przy wejściu do szpitala oraz przechowywane i transportowane na oddział w specjalnej lodówce.

Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej GCZD
Zawieszone zostaje wykonywanie PLANOWYCH badań typu RTG, USG czy tomografia komputerowa.
Prosimy o kontakt z nr 32 207 15 78 w celu ustalenia nowego terminu badania.
Zmiany te dotyczą jedynie zaplanowanych wcześniej badań obrazowych. Badania obrazowe pacjentów hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach GCZD przeprowadzane są na bieżąco.

Zakaz odwiedzin w GCZD

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w GCZD. Zakaz nie dotyczy opiekunów, którzy przebywają z pacjentami stale w szpitalu (JEDNA OSOBA do JEDNEGO PACJENTA). Nie dotyczy też matki lub ojca dziecka leczonego w szpitalu na czas jego karmienia lub kangurowania. Osoby te muszą być bezwzględnie zdrowe oraz wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Obowiązuje też zakaz opuszczania oddziałów szpitalnych przez pacjentów lub ich opiekunów bez uzgodnienia z personelem medycznym.

Pozostałe istotne zmiany w funkcjonowaniu GCZD

Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń administracji szpitala przez osoby niebędące pracownikami GCZD. Bardzo prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie.
Nabożeństwa w naszej szpitalnej Kaplicy Aniołów Stróżów nie będą się na razie odbywały. Wstrzymane zostają też wizyty duszpasterskie w salach chorych.
Nasza szpitalna szkoła zawiesiła zajęcia.

źródło: Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Możliwość komentowania jest wyłączona.